» Тела

Претседател

Маја Бабиќ – Баги Комуникации

Управен одбор

Тања Узунова Георгиевска

3Д ПРОЕКТ СТУДИО

Антоние Анѓушев

АЛФА АУДИО

Кристијан Младеновски

К ЕНД Д АУДИО

Горан Ампов Јапан

СПЕКТАКЛУМ

Дарко Елек

МУНЛАЈТ

Надзорен одбор

Никола Ѓорѓиевски

РЕВЕРСА

Кире Синадиновски

ТАГ ТИМИНГ

Бошко Мангаровски

КЛС

Огнен Ацевски

МОМЕНТС ПРОДУКЦИЈА

Димитар Ѓорѓиевски

ENJOY MACEDONIA

Суд на честа

Лидија Трипуновска

МАРИЛИ

Дарко Јовановски

ФРАГМЕНТ КОМУНИКАЦИИ

Ивана Новакова Куновска

БОТТЕГА ИВЕНТИ