Концертите, театарските и оперски претстави и сите јавни културни и забавни настани повеќе од три месеци се