Институција која огласува: Влада на Република Северна Македонија Рок на пријавување: 25.05.2021 Врз основа на Законот за извршување на Буџетот

Институција која огласува: Влада на Република Северна МакедонијаРок на пријавување: 11.05.2021 Врз основа на Законот за извршување на Буџетот на