Институција која огласува: Влада на Република Северна Македонија Рок на пријавување: 25.05.2021 Врз основа на Законот за извршување на Буџетот

Институција која огласува: Влада на Република Северна МакедонијаРок на пријавување: 11.05.2021 Врз основа на Законот за извршување на Буџетот на

За начинот и условите за организација на настани ОПШТ ДЕЛ настаните да се организираат и одржуваат на отворено;задолжително

  Концертите, театарските и оперски претстави и сите јавни културни и забавни настани повеќе од три месеци се

Основачкото собрание на Асоцијацаијата на ивент индустријата беше одржано со сите превентивни заштитни мерки, како што доликува на